Hermes Trismegistos medyum büyü ve simya tarihi

Hermes Trismegistos medyum büyü ve simya tarihi açısından önemli bir figür fakat hakkında şaşılacak kadar az bilgilerimiz var. Bunun asıl nedeni, mitolojik’de medyumların ileri giden büyüler bir karakter olması olması. Kökenleri Mısır’ın büyü ve yazı tanrısı, ayrıca yeraltı dünyasının rehberi olan thot’ a kadar uzanıyor.  Yunanlar, büyük İskender komutasında, İÖ 332 ‘ de Mısır’ı fethettiklerinde, Thot’ta kendi tanrıları Hermes’i buldular ; Hermes de büyü ve yazı tanrısıydı. Böylece, Thot’un kutsal şehri Khmun’ dayeni bir kült doğdu ve şehre Hermopolis Magna adı verildi. Hermes  Trismegistos efsanesine zamanla renkler eklendi. İÖ ikinci yüzyılda, Yahudi yazar Artpanu, Musa’nın hayatını yazarken Musa ile Thot arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Romalı yazar ve devlet adamı Cicero, Hermes’e yeni bir geçmiş yazarak Argos’u öldürdükten sonra Mısır’a kaçtığını ve burada Mısırlılara yazamayı ve yasaları öğrettiğini, Mısırlılara yazamayı ve yasaları öğrettiğini, Mısırlıların ona Thot dediğini anlattı.

medyum, tavsiye medyumlar
         medyum, medyum tavsiye, medyumlar,

Medyum yunan tarihi her zaman önemli geçmişt ir hermes trismegistos hakkındaki ilk somut göndermelere Sihirli Yuna Papirüsleri’nde rastlarız. Papirüslerden birinde ondan ” Bütün büyücülerin başı Yaşlı Hermes,” bir başkasında ”üç kez büyük Hermes ” diye söz edilir. ” Üç kez büyük ” denemesinin nedeni, eski Mısırlı dilinde enüstünlük derecesini anlatmak için sözcüğün üç kez yinelenmesidir. Papirsülerdeki medyumlar her zaman tılsım, büyü, canbar, papirüsleri,  bir başka büyü onun benzersiz güçlerini vurgular. ”Gel bana, efendim Hermes, göklerin ve yerlerin sakladığı herşeyi bilen çok isimli tanrım.” Hermes Trismegistos ‘ a dair bildiklerimizi Hermetica’ya özellikle de Corpus Hermetikum’u oluşturan yaklaşık on yedi metne borçluyuz. Derlemenin ilk metni Poimandres yedi gezegenin göksel kürelerini tarif eder. Gezengenlerin her biri insan ruhunun bir yönüne karşılık gelir; Merkür zekaya, Venüs aşka ve şehvete; vs. Bu mikrokozmos – makrokozmos ve medyumların büyüleri kavrayışı bütün Hermetikaya özellikler zümrüt tablet’ e hakimdir medyumlar her zaman hakim olmuşlardır.

Medyumlartavsiyeleri

Medyum tavsiyeleri günümuzde insanların mutlaka bir gün medyum falcı hoca munnecimlere baş vurmaktadır internet olayından sonra doğru medyumları doğru hocaları hakkında duzgun kımın doğru olduğunu kımın iyi bir medyum olduğunu bulmakta zorlanmakltadırlar haliyle istemeden kötu işler aldatılmalar shatekarlıklar vs vs gibi işler başınıza gelmektedir halbuki bu işi ciddi olarak yapanların (bir ofisi sabit telefonu olması araştırarak kendınıze uygun bir medyum veyahut hoca aramaya gayret ediniz)  dolaysıyla biz bu siteyi kurmakta bunalrı göz onune alarak gerçek ofisi olan sabit telefonu olan kendı adına kayıtlı telefonu olan medyum veya hocaları lanse etmeye çalişacağız tavsiye etmeye çalişiyoruz ve gerçek medyumları sizlere suınmak için elimziden gelen medyumları size tavsiye etmeye çalişcağız.

Medyum Tavsiye
                                                  Medyum Tavsiye

Tavsiye medyumları gerçek medyumlardır ofisleri vardır sabit telefonları vardır herşeyden ziyade işinde 1 numara başarı sağlayan ve hızlı etkili çözumler sunan, kişiye özel çalişmalar yapan medyumlardır.